Schoolraad

Samenwerking


Met de ouders
Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagement- verklaring tussen school en ouders). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

Voorzitter: 

Zoƫ Verdegem


Oudergeleding:       

Marieke Verdegem

Nele Claes

Evi Goethals


Personeelsgeleding:

Kaat Waegenaar

Floor Mussche


Lokale gemeenschap:         

Hans Baetsle

Jan Jacobs

Charlotte Soenen