Ann De Caluwé

Schoolarts

Hannah Van den Kerckhove

Verpleegkundige

Laura Van Ruymbeke

Psycho-pedagogisch consulent

Laura Leys

Trajecter Maatschappelijk werker

Sebastiaan Heirman

Trajecter psychopedagogisch consulent

Ann De Schepper

Trajecter Verpleegkundige