Ann De Caluwé

Schoolarts

Hannah Van den Kerckhove

Verpleegkundige

Sofie Vercruysse

Psycho-pedagogisch consulent

Laura Leys

Trajecter Maatschappelijk werker

Sebastiaan Heirman

Trajecter psychopedagogisch consulent

Ann De Schepper

Trajecter Verpleegkundige