Ter info

Uw kind is pas definitief ingeschreven na handtekening van het schoolreglement en het opvoedingsproject.
De directie neemt met u contact op om hiervoor een afspraak te maken.